Песен

Песен вместо целувка е тя
песен за теб и за него, вместо цветя
за всички странници е песента,
за онези, които обичат страстта.

Песен вместо прегръдка ще е
песен аз пея, с празни ръце
очите затворил, душата – при теб
докосва ме жажда гладът е свиреп.

Песен за чистите по сърце е тя
песен за всеки с душа на дете
песен за щастие, за невинни лица
песента на живота аз пея сега.

(януари 2014)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s