Попарен цвят

Ангел ли е той или сънуваш?
Усмихва се и ти говори с очи.
Уютно е, сърцето вече не робува
на самотата, която го опустоши.

Денят не стана ли по-цветен
в очакване да чуеш грубият му глас
и в тази грубост ти видя преплетен
знакът си и се разтапяш час след час.

Дали и той щом наградата получи
ще избяга като всеки друг?
Самотно е така, дори и да се случи
да остане, ако не е вътре, тук.

Не смееш да се радваш, искаш да е той.
Попарен цвят от есенна слана си ти,
и не знаеш той ли е твоят, само твой герой
или ще те погребе под хиляди беди?

Ангел или демон е, сънуваш ли ти
или сега се пробуди пред тези врати,
а Човекът бе първият за теб в този век
след него ще видиш още много – тълпи,
защото вече и ти си Човек!

(януари 2014)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s