Стареца и детето

 –          Дядо, защо птиците летят? – питаше малкия любопитко.

–          Защото трябва да има животни и в небето – с усмивка в очите отговори дядо му.

–          А защо, трябва да има и там животни? – продължаваше канонадата внукът.

–          Защото природата е всесилна и навсякъде, както на земята, така и във водата и разбира се във въздуха, иначе нямаше ли да са ти пусти картините, които рисуваш, без птици?

–          А-ха-а! Да, а защо дядо ти толкова много знаеш, а? Татко не ми отговаря на всички въпроси, а ти можеш, защо?

–          Защото не бързам вече за никъде, баща ти е много зает, има си работа, ангажименти, други въпроси, които чакат да бъдат решени от него …

–          А ти, ти нямаш ли си други въпроси?

–          Да, имам, само един – знаеш ли кога човек започва да остарява? – Усмихнатите очи на стареца се издължиха, а устните му леко се разпънаха в добродушна усмивка.

–          Не, дядо, кога човек започва да остарява?! – въодушевен от неочаквания обрат попита малкия младеж.

–          Когато в главата му отговорите станат повече от въпросите …

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s