Какво искат да знаят децата

Това е едно кратко и надявам се съдържателно, описание за уменията, които трябва да предадем на децата в съответните им години от развитието им като осъзнати и самостоятелни хора.

Всъщност, спрямо сегашното ни разбиране за отглеждане, това са много умения, особено ако трябва човек да ги възприеме на веднъж. За щастие при децата всичко е водено от огромното им любопитство, ако във формата на забавление се въвлекат в тези дейности ще видим, че много бързо ще се справят по-бързо и по-добре от нас. Аз самият съм го преживявал като малък, а сега го наблюдавам и при нашите деца – в един момент осъзнаваш, че не можеш да им насмогнеш, те просто са по-бързи. Трябва търпение, трябва и нагласа за прошка, но ако успеем да се преборим с вътрешното си дребнособственическо чувство, че “това си е мое, няма да го давам на друг” ще видим, че даваме шанс на децата да полетят на собствените си крила.

Какво да знаят децата ни

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s